Mål- og resultatplaner

Mål- og resultatplanerne er et led i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris koncernstyring, der skal understøtte en effektiv opgavevaretagelse og en aktiv opfølgning på de mål, der er gældende for de enkelte institutioner. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement indgår årlige mål- og resultatplaner med institutionerne på ministerområdet.

Herunder findes Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris mål- og resultatplaner i PDF-format.

I perioden fra 2011 til 2015 findes desuden mål- og resultatkontrakter for det tidligere Miljøministerium og det tidligere Fødevareministerium og deres respektive styrelser.

I tillæg til årets mål- og resultatplaner, vil Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri følge op på at arbejdet med ministerens 10-punktsplan når i mål. 

Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2021

Landbrugsstyrelsens mål- og resultatplan for 2021

Fiskeristyrelsens mål- og resultatplan for 2021