Fiskeri

Danmark er blandt EU’s største fiskerinationer

 

Danske fiskere lander årligt fisk og skaldyr for omkring 3 mia. kr., og fiskerisektoren inkl. forarbejdningsindustrien beskæftiger mere end 8.000 personer. Hertil kommer en betydelig akvakultursektor.

Vilkårene for dansk fiskeri og akvakultur reguleres dels gennem

EU's fiskeripolitik, dels gennem national lovgivning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er ansvarlig for administration og regulering af EU's fiskeripolitik, regelfastsættelse, kontrol, strukturpolitik, lyst- og fritidsfiskeri samt tilskud til fiskeri- og akvakultursektoren.