Internationalt samarbejde

Fødevareministeriet samarbejder med myndigheder og organisationer i hele verden. Vi deltager i Nordisk Ministerråds samarbejde, har det overordnede ressortansvar for FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Ministeriet er desuden repræsenteret i OECD´s Landbrugskomité og Fiskerikomité, samt tilhørende undergrupper.