Myndighedssamarbejde

Fødevareministeriet har formaliserede samarbejder med myndigheder i en række andre lande. Projekterne er finansieret af det danske udviklingssamarbejde (DANIDA) har fokus på faglig udvikling ved at udbrede danske erfaringer og løsninger til grønnere og mere bæredygtige fødevaresystemer og fremme verdensmålene. Projekterne sigter bl.a. på fremme af fødevaresikkerhed og dyresundhed, reduktion af medicinforbrug og antibiotikaresistens, økologi og en mere stabil fødevareproduktion.

Myndighedssamarbejdet bidrager til at positionere Danmark og den danske fødevareklynge som et internationalt foregangsland og styrker Danmarks relationer til vigtige samarbejdspartnere. Dertil understøtter projekterne og de gode relationer Fødevareministeriets mere langsigtede arbejde for at sikre markedsadgang for danske virksomheder. 

Danmark indgår desuden i grønne strategiske partnerskaber og samarbejder med andre lande, der er vigtige af hensyn til f.eks. grøn omstilling og eksport globalt.

Kontakt

EU og internationalt

E-mail: eui@fvm.dk