Nordisk Samarbejde

Nordisk Ministerråd blev dannet i 1971 og er de fem nordiske regeringers officielle samarbejdsforum. I praksis er ansvaret for samarbejdet uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre og til Nordisk Samarbejdskomité, som står for den løbende koordinering af det nordiske regeringssamarbejde. Ud over Norge, Finland, Sverige, Island og Danmark er også Færøerne, Grønland og Ålandsøerne repræsenteret. 

Formålet med samarbejdet er at fremme nordiske værdier, politikker og merværdi – både i og uden for Norden. Nordisk Råd arbejder under strategien ’Vision 2030’ og dens tre strategiske prioriteringer – Et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. 

Nordisk Ministerråd består af ti forskellige faglige rådsformationer inden for en række politikområder. Fødevareministeriet har ansvar for rådsformationen for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug. 

Formandskabet for Ministerrådet går på omgang for et kalenderår af gangen mellem de fem medlemmer. 

Kontakt

EU og internationalt

E-mail: eui@fvm.dk