Ny fødevare- og veterinæraftale: Bedre vilkår for små virksomheder og effektiv kontrol

Folketingets partier har den 11. juni 2024 indgået en ny aftale om fødevarer og veterinærkontrol.

Aftalen fokuserer på at gøre det lettere at drive fødevarevirksomhed i Danmark. Der vil være mere vejledning fra myndighederne, som skal være tilpasset virksomhedernes hverdag.

Aftalen indebærer især forbedringer for små fødevarevirksomheder, som ofte har mange forskellige aktiviteter, der kræver forskellige former for kontrol. Disse virksomheder vil nu få en mere smidig og tilpasset kontrol.

Desuden vil danske fødevarevirksomheder opleve færre, men mere målrettede kontroller. Fremover vil der kun være ét opfølgende kontrolbesøg efter en indskærpelse, medmindre der er tale om alvorlige overtrædelser.

Kontrolkonceptet forenkles også, så Fødevarestyrelsen kan fokusere mere på risiko, kvalitet og indhold, frem for at opfylde politiske mål for antal kontroller.

Aftalen styrker også beredskabet mod fødevarerelaterede kriser med fokus på smittebeskyttelse og brug af data til overvågning. Desuden vil der være nye tiltag for at reducere antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.

Endelig bliver der sat ind for at højne fagligheden hos kontrollørerne gennem uddannelse, så virksomhederne oplever en ensartet og højt kvalificeret kontrol.

Download aftaletekst for fødevare- og veterinæraftalen