Mink

Afgørelser om erstatning og kompensation til minkavlere og følgeerhverv som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink

Som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink er der fastsat en række regler om udbetaling af erstatning og kompensation. Reglerne er udstedt på baggrund af politiske aftaler:

Den 16. november 2020 blev der indgået en aftale om aflivning og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Den 25. januar 2021 blev der indgået en aftale om  erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19.

Den 17. maj 2023 blev der indgået en aftale om hurtigere udbetaling af erstatning mv.

Den 12. april 2024 blev der indgået en aftale om justeringer i sammensætningen af erstatnings- og taksationskommissionerne mv.

Der er nedsat uafhængige erstatnings- og taksationskommissioner til at træffe afgørelser om nedlukningserstatning til minkavlere og følgeerhverv. Sekretariatsfunktionen til kommissionerne varetages af Minksekretariaterne under Transportministeriet.

Fødevarestyrelsen administrerer en række forskellige udbetalingsordninger, herunder fast track-erstatningsmodellen for minkavlere.