Madspild

Madspild er mad, der kunne være spist af mennesker, som af en eller anden grund bliver smidt ud.

Madspild udgør et unødvendigt spild af vores ressourcer. Når vi smider mad ud, så spilder vi både selve fødevaren og alle de ressourcer, der er brugt til at fremstille den. Madspild er derfor også spild af energi, vand, arealforbrug, næringsstoffer, sprøjtemidler og transport.

Det er miljø- og klimabelastende, og det er spild af penge.

Det er regeringens ambition at fremme miljø- og klimavenlige løsninger, og at sikre, at vi også i fremtiden kan brødføde jordens voksende befolkning med begrænsede ressourcer til rådighed.

Konkret ønsker regeringen, at Danmark bidrager til at indfri FN’s Verdensmål nr. 12.3:

”Inden 2030 skal det globale madaffald (inkl. madspild, red.) på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.”

Derfor arbejder regeringen aktivt for at forebygge og reducere madspild og fødevaretab både nationalt og internationalt. 

Den 29. september hvert år er Danmarks Nationale Madspildsdag.

 

Strategi for madspild

Regeringen har i marts 2024 lanceret strategi for bekæmpelse af madspild 2024-2027.

Du kan læse mere om strategien for madspild her.