Sammen om dyrene - dyrevelfærdsaftalen af 9. februar 2024

Smågrise i hø
Foto: Fødevarestyrelsen

31 initiativer skal indlede et nyt kapitel for at løfte dansk dyrevelfærd. Et bredt flertal bestående af regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne samt Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet er blevet enige om Danmarks første dyrevelfærdsaftale.

Dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt. Det gælder, uanset om de er i hjemmet eller i stalden. Regeringen er den 9. februar 2024 sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet blevet enige om 31 initiativer, der skal sikre bedre dyrevelfærd.

Danmark er i mange år gået forrest for at sikre dyrevelfærden. Med aftalen indleder Danmark et nyt kapitel for dyrevelfærden. Aftalen ”Sammen om Dyrene” er nemlig Danmarks første dyrevelfærdsaftale.

For fødevareminister, Jacob Jensen (V), har det været vigtigt, at det er en bred aftale, som når hele vejen rundt – både hvad angår dyrearter og bredden i Folketinget. I aftalen er initiativer, der skal sikre bedre dyrevelfærd for produktionsdyrene. Eksempelvis skal der være flere løse søer i farestaldene, og bindestalde for kødkvæg skal udfases. Samtidig omfatter aftalen også kæledyr, bl.a. med initiativer om, at kæledyr ikke skal avles til et bestemt udseende, der kan have velfærds- og sundhedsmæssige problemer.