Antibiotikaresistens

Hvert eneste år dør over 25.000 europæere som følge af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. Behandlinger, der plejede at være effektive, har mistet deres effekt. En af de store syndere er overforbrug af antibiotika til både mennesker og dyr.

Antibiotika er vigtigt

Vores måde at leve på i det moderne samfund er dybt afhængigt af antibiotika. Antibiotika kurerer sygdomme som f.eks. lungebetændelse og er helt uundværlig i forbindelse med større operationer. Den moderne husdyrproduktion er også tæt knyttet til brug af antibiotika. Ligesom mennesker bliver også dyr syge, og hvor dyrene tidligere døde eller blev aflivet, muliggør antibiotikabehandling, at de fleste landbrugsdyr bliver raske og sygdomsfrit kan leveres til slagtning. Hvis antibiotika mister sin effekt, mister vi en fundamental forudsætning for vores moderne samfund. 

Udvikling af resistens

Anvendelse af antibiotika indebærer en iboende risiko for udvikling af resistens hos bakterier. Når en bakterie udsættes for antibiotika vil den forsøge at forsvare sig ved at ændre sine gener med henblik på at udvikle modstandsdygtighed. Jo mere antibiotika, vi anvender, jo større er risikoen for udvikling af resistens. Og risikoen er særlig stor ved anvendelse af bredspektret antibiotika, der angriber mange forskellige bakterier.

Antibiotikaforbrug i Danmark

I Danmark har landbruget et relativt lavt forbrug af antibiotika sammenlignet med mange andre EU-lande. Forbruget af antibiotika til dyr har ganske vist været stigende op igennem 00’erne, men de seneste år er udviklingen vendt. Anderledes ser det ud i sundhedssektoren, hvor der de senere år ses en stigning i anvendelsen af antibiotika til mennesker, inklusiv de bredspektrede. Samtidig ses en stigning i udviklingen af resistens hos almindelige tarmbakterier. Det betyder, at vi må indstille os på, at det i fremtiden kan vise sig meget vanskeligt at behandle selv en almindelig urinvejsinfektion.

Overvågning og retningslinjer

Hvis vi vil bevare muligheden for at behandle alvorlige sygdomme med antibiotika, er vi nødt til at stoppe overforbrug af antibiotika og bruge antibiotika mere hensigtsmæssigt. Danmark har haft succes med at reducere anvendelsen af antibiotika i landbruget gennem overvågning, retningslinjer og restriktioner, både over en bred kam, og når det gælder de kritisk vigtige antibiotika, der bør reserveres til behandling af en række alvorlige sygdomme hos mennesker.

En fælles indsats

Resistente bakterier respekterer ikke landegrænser og kan spredes ad mange veje. Øget international handel med både fødevarer og levende dyr, flere forretnings- og ferierejser samt sundhedsbehandlinger i udlandet bidrager alt sammen til spredning af resistente bakterier.

Endvidere kan visse resistente bakterier (de zoonotiske bakterier) overføres fra dyr til mennesker gennem direkte kontakt og via fødevarer.

Kampen mod overdreven brug af antibiotika og udvikling af antibiotikaresistens kræver derfor en fælles indsats på tværs af både lande og sektorer.