Landbrug

Ministeriet arbejder for at skabe gode rammer for udviklingen af et økonomisk levedygtigt og klima- og miljømæssigt bæredygtigt dansk landbrug. 

Vilkårene for dansk landbrug og gartneri er i høj grad bestemt af EU's landbrugspolitik, men der er også nationale regler, som bl.a. er udmøntet gennem målrettet regulering. Hertil kommer Den Økologiske Handlingsplan, Veterinærforliget med videre.

Under rammerne af EU’s landbrugspolitik fremmer ministeriet bæredygtige og ressourceeffektive løsninger og bidrager med at udvikle et landbrugserhverv, der kan skabe mere vækst og flere arbejdspladser.