Dyresundhed

Køer på græs

Det er væsentligt at sikre, at dyr lever et sundt og godt liv. Dyresundhed er en central del af den overordnede dyrevelfærd. Når vi tager os godt af dyrenes sundhed, så passer vi også på de smitsomme dyresygdomme, der potentielt kan smitte mennesker og true folkesundheden.

Dyresygdomme

Smitsomme dyresygdomme som afrikansk svinepest og fugleinfluenza er alvorlige trusler mod dyresundhed og medfører høj dødelighed for de inficerede dyr. For at forhindre spredning af disse sygdomme er det vigtigt at have effektive overvågnings- og kontrolforanstaltninger på plads, herunder karantæneforanstaltninger, hygiejneforanstaltninger og i nogle tilfælde også vaccination af dyr. Det er også vigtigt at informere landmænd og dyreejere om, hvordan de kan beskytte deres dyr mod disse sygdomme.

Zoonoser

Zoonoser er sygdomme, som kan smitte mellem dyr og mennesker. Disse sygdomme udgør en potentiel folkesundhedstrussel. Nogle velkendte eksempler på zoonoser er salmonella, campylobacter og rabies, som kan overføres til mennesker gennem kontakt med inficerede dyr. Zoonotiske sygdomme kan have alvorlige konsekvenser for både menneskers og dyrs sundhed og kan være særligt farlige for personer med svækket immunforsvar. For at forebygge spredningen af zoonoser er det vigtigt at implementere en god hygiejnepraksis ved håndtering af dyr, fødevarer og omgivelser. I nogle tilfælde - som f.eks. ved rabies - kan vaccination være en del af den forebyggende indsats. Desuden er tidlig opsporing og effektiv bekæmpelse af zoonoser afgørende for at beskytte folkesundheden.