Landbrugets fonde

Landbrugets fonde blev oprettet med landbrugsstøtteloven i 1972. Fondene omfatter to promilleafgiftsfonde, en række produktionsafgiftsfonde samt en fond for økologisk landbrug.

Formålet med fondene er generelt at styrke landbrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Landbrugets fonde uddeler på baggrund heraf tilskud til forskellige aktiviteter, herunder forskning, sygdomsbekæmpelse, afsætningsfremme, rådgivning og uddannelse, dyrevelfærd mv. Modtagere af tilskuddene kan eksempelvis være offentlige og private forsknings- og vidensinstitutioner eller brancheforeninger og sammenslutninger i landbruget.

De to promilleafgiftsfonde samt Fonden for økologisk landbrug finansieres gennem en fast årlig bevilling på finansloven. Produktionsafgiftsfondene finansieres dels af tilskud fra promilleafgiftsfondene og dels af produktionsafgifter, som bliver opkrævet af fondene hos erhvervet.

Fondene er særlige forvaltningsmyndigheder og er bl.a. reguleret i landbrugsstøtteloven. Landbrugsstyrelsen er tilsynsmyndighed for fondene. På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om Promille- og produktionsafgiftsfondene og Fonden for Økologisk Landbrug. Du kan også læse mere på fondenes egne hjemmesider her