Handlingsplan for plantebaserede fødevarer

Plantebaserede fødevarer er fremtiden. Der hersker ingen tvivl om, at en mere planterig kost – i tråd med De Officielle Kostråd – er med til at nedbringe klimaaftrykket.

Derfor skal den danske plantebaserede fødevare- og landbrugssektor styrkes. Handlingsplanen udgør et katalog over initiativer fra en række ressortområder, som alle vurderes at fremme plantebaserede fødevarer. Handlingsplanen skal inspirere til handlekraft hos alle aktører i vores fødevaresystemer, der hver dag har indflydelse på vores madvalg; fra landbrugeren og fødevareproducenten til detailhandlen, kantineudbyderen og eksportmarkederne – ja, og naturligvis også forbrugeren på sin daglige tur i supermarkedet.

 

Handlingsplan for plantebaserede fødevarer

Lanceringen foregik på Hotel- og Restaurantskolens elevrestaurant d. 13. oktober 2023