Strategier for tekniske reduktionspotentialer - metanreducerende foder og håndtering af gylle og gødning

Strategierne for de tekniske reduktionspotentialer skal understøtte, at nye teknologier kommer hurtigere fra teststadiet til at kunne implementeres i marken og stalden.

Som opfølgning på Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021 har regeringen præsenteret strategier for indfrielse af de tekniske reduktionspotentialer inden for henholdsvis metanreducerende foder samt håndtering af gylle og gødning.

Med strategierne sammenfattes den aktuelle status for udviklingen af nye teknologier inden for de to teknologiområder, samtidig med at der lægges en konkret plan for, hvordan regeringen kan styrke denne udvikling, så nye klimaløsninger hurtigst muligt kan blive taget i brug på marken og i stalden. Strategierne indeholder dertil et oplæg til fordelingen af 110 mio. kr. afsat ifm. Aftale om fordelingen af forskningsreserven mv. 2023 til en række specifikke forskningsprojekter.