Strategi for grønne proteiner til dyr og mennesker

Proteiner er en fundamental del af kosten for både mennesker og dyr. Udfordringen er ikke mængden af proteiner i danskernes kost, men snarere kvalitet og oprindelse. Nye grønne proteiner såsom bælgfrugter, tang og proteiner fra præcisionsfermentering og bioraffinering kan udgøre mere klimavenlige alternativer og understøtte en grøn omstilling af landbruget.

Strategien skal sætte retning for en øget produktion af grønne proteiner i Danmark. Regeringens vision er, at Danmark i 2030 producerer betydeligt flere grønne proteiner af høj kvalitet, som kan bidrage til at erstatte importeret foder, som f.eks. soja, og understøtte overgangen til en mere plantebaseret fødevaresektor, samt udgøre alternative indkomstmuligheder for dansk erhverv med en samlet reduceret miljø- og klimabelastning.