EU's landbrugspolitik

EU's fælles landbrugspolitik blev lanceret i 1962. Formålet er at:

  • Støtte landbrugerne og forbedre landbrugets produktivitet og derigennem sikre en stabil forsyning af fødevarer til overkommelige priser til gavn for forbrugerne
  • Sikre, at landbrugerne i EU har en rimelig indkomst og levestandard 
  • Hjælpe med at tackle klimaforandringer og understøtte en bæredygtig udvikling af landbruget
  • Bevare landdistrikter og landskaber i hele EU.

Den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-27

Den fælles landbrugspolitik 2023-27 trådte i kraft den 1. januar 2023. Medlemslandene udarbejder en strategisk plan for brugen af landbrugspolitikken. Planen dækker både den direkte landbrugsstøtte og støtten til landdistrikterne. Planen skal bl.a. sætte overordnede mål og vise, hvordan landbrugspolitikken bidrager til indfrielsen af EU’s miljø- og klimamål. 

EU´s fælles landbrugspolitik består af to søjler:

Søjle 1 er den direkte landbrugsstøtte. Her bliver støtten givet direkte til landbrugerne på baggrund af, hvor mange hektar landbrugeren har. Støtten bliver givet til landbrugerne på betingelse af, at de overholder bestemte regler for miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og dyre- og plantesundhed. Derudover er en del af den direkte støtte afsat til de såkaldte bio-ordninger, hvor landbrugerne kan få støtte til frivillige tiltag i forhold til miljø og klima.

Søjle 2 støtter et- eller flerårige projekter, der har til hensigt at udvikle og modernisere landbruget med fokus på bl.a. miljø, klima, dyrevelfærd, viden, rådgivning, forarbejdning, samarbejdsprojekter og landdistrikterne mere bredt. Støtten er hovedsageligt finansieret af EU-midler med national medfinansiering.  

Kontakt

EU og internationalt

E-mail: eui@fvm.dk