Rådsmøder

Ministerrådet er det øverste politiske organ i EU-samarbejdet. Ministerrådet består af medlemslandenes ministre på hver af de politiske områder.

Den danske fødevareminister deltager i rådsmøderne for fødevarer, landbrug og fiskeri.

EU's ministerråd for landbrug og fiskeri holder møde cirka 11 gange om året.  Møderne afholdes i enten Bruxelles eller Luxembourg. Hertil kommer to uformelle møder, der afholdes i det land, der har EU-formandskabet.

På møderne deltager den danske fødevareminister samt embedsfolk fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

På Folketingets hjemmeside findes dagsordener m.v. for de enkelte rådsmøder

Kontakt

EU og internationalt

E-mail: eui@fvm.dk