OECD

OECD´s mission er at fremme politiske tiltag, der fører til bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse. OECD’s tiltag skal bidrage til udvikling af verdensøkonomien og til en sund økonomisk udvikling og ikke-diskriminerende vækst i verdenshandelen.  

OECD's arbejde er dels organiseret i en række komiteer, hvor medlemslandene er repræsenteret, dels i en række direktorater i et sekretariat. Sekretariatets opgave er primært at indsamle data og udarbejde analyser, som er grundlag for diskussion og beslutning i komiteerne. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er repræsenteret i OECD´s Landbrugskomité og Fiskerikomité, samt tilhørende undergrupper.

Kontakt

EU og internationalt

E-mail: eui@fvm.dk