Formålsparagraf

Retningslinjer for aktiv information

Fvm.dk har til formål at understøtte ministeriets sagsbehandling og virke som generel informationsplatform over for offentligheden, ministeriets brugere og samarbejdspartnere.
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tilstræber på den baggrund, at hjemmesiden indeholder centrale og opdaterede oplysninger om alle væsentlige dele af ministeriets virksomhed.
 
Fvm.dk henvender sig både til professionelle brugere, navnlig indenfor fødevare-, landbrugs- og fiskerisektoren, til nyhedsmedier og private.
 
Det tilstræbes at koncentrere og formidle oplysningerne på en måde, som tilgodeser behovet hos alle de nævnte brugere, herunder ved en enkel og overskuelig præsentation, ved mulighed for abonnementer på pressemeddelelser og ved koordinering af indholdet i forhold til hjemmesiderne for de øvrige myndigheder på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område, herunder Fødevarestyrelsen.dk, Landbrugsstyrelsen.dk og Fiskeristyrelsen.dk.
 
Bemærkninger vedrørende hjemmesiden kan sendes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på fvm@fvm.dk.
 
Læs desuden om hjemmesidens brug af cookies, privatlivspolitik og webtilgængelighed.