Grøn Projektbank

Den eneste database med alle bevilgede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for miljø- og fødevareområdet

Grøn Projektbank er den eneste database, hvor du kan finde alle bevilgede forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for miljø- og fødevareområdet. Du kan derfor finde alle projekter med støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), samt Innovationsfondens bioressourceområde i databasen. Senest er Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) blevet en del af projektbanken. 

Grøn Projektbank har til formål at give information og overblik til offentligheden om projekter på klima-, miljø-, fødevarer- og bioressourceormådet, heriblandt særligt information til kommende ansøgere til bevillinger.

Grøn Projektbank blev etableret i 2019. Det er et samarbejde mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet og Innovationsfonden under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Grøn Projektbank opdateres løbende med nye projekter, således du altid kan finde de nyeste projekter efter hver ansøgningsrunde. Du kan finde yderligere information på Grøn Projektbanks hjemmeside.


Senest opdateret 06-03-2024