Statistik for 2023

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2023.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Departementets whistleblowerenhed har ikke modtaget indberetninger i 2023, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger (antal) Indberetninger, der er realitetsbehandlet (antal) Afviste indberetninger (antal) Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse (antal)
0 0 0 0