Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri består af et departement og tre styrelser: Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen. Der er i alt ca. 3000 årsværk, hvoraf ca. 200 årsværk hører til i departementet. Institutionerne agerer som en samlet koncern:

  • Departementet varetager politikudvikling, ministerbetjening og den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.
     
  • Styrelserne varetager myndigheds- og forvaltningsopgaver samt den ministerbetjening og politikudvikling, som kræver nærhed til driften og styrelsernes faglighed.

Ministeriets behov for forskningsbaseret rådgivning varetages gennem aftaler med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU).

Organisationsdiagram, der viser departementet er placeret over Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen. Departementets organisation Landbrugsstyrelsens organisation Fødevarestyrelsens organisation Fiskeristyrelsens organisation

Ministeren

Rasmus Prehn er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.
Læs mere om Rasmus Prehn​​​​​​​. 

Departementschef

Departementschef er Morten Niels Jakobsen.

Morten Niels Jakobsen er 46 år og uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet. Han kommer fra en stilling som styrelsesdirektør for Vurderingsstyrelsen og har bl.a. været statsadvokat for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) og kontorchef i Justitsministeriets departement.

Morten Niels Jakobsens LinkedIn.

Kontakt

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet
Slotsholmsgade 12 
1216 København K. 
Tlf. 38 10 60 00 
Mail: fvm@fvm.dk
fvm.dk/kontakt/