Departementet varetager sekretariatsbetjening for Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Departementets arbejdsområder er inddelt i tre hovedområder: Grønt Landbrug, Fødevarer, Fiskeri og Internationale forhold samt Koncernstyring.

Departementets organisering

Ministeren

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen

Departementschef
Morten Niels Jakobsen

Afdelingschefer
Tejs Binderup
Fødevare- og veterinærområdet, opfølgning på indsatser vedr. mink samt EU- og internationale sager generelt.

 • EU og Internationalt - kontorchef Jesper Wulff Pedersen
 • Fødevarer og Veterinær - kontorchef Paolo Drostby samt Peter Hallenberg (konst.)
 • Minkkontor - kontorchef Signe Skibstrup Blach

Anders Holbøll
Tværgående tilsyn og styring, økonomiHR og IT.

 • Koncern HR - kontorchef Pernille Østergaard
 • Koncernstyring og Tilsyn - koncerntilsynschef Ane Sofie Hansen
 • Koncernøkonomi - kontorchefer Peter Henneberg og Alice Bechlund
 • IT-drift og Sikkerhed - kontorchef Willy Kofoed

Hanne Lund-Christensen
National landbrug samt analyse og viden

 • Landbrug og Grøn Omstilling - kontorchefer Helle Agerdal Olesen, Anders Christiansen, Lars Bødker Madsen og Jacob Kirk Jensen
 • Klima og analyse - kontorchefer Mark Olsen og Morten Ejrnæs

Nis Christensen (konst.) 
Fiskeriområdet og Fiskerikommissionen​

 • Bæredygtigt Fiskeri - kontorchefer Nicolai A. V. Højlund og Maria Krohn Andersen (konst.)

Retschef 
Jeanie Sølager Bigler
Tværgående juridisk kvalitetssikring, aktindsigter samt koordinering af lovprogram.

 • Retskontoret - enhedschef vakant

Policy- og Ministersekretariat

Lone Pinnerup Frederiksen - Kontorchef for ministersekretariatet (konst.)

Magnus Benjamin Ulveman​ - Kontorchef for presse og kommunikation