Samarbejde med universiteter

Forskningsbaseret myndighedsbetjening betegner de opgaver, som universiteter varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner og internationale institutioner og organisationer.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samarbejder fast med Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

Samarbejdet reguleres af rammeaftaler. Mere præcist skal rammeaftalerne etablere rammerne for samarbejdet mellem parterne for at sikre at universiteterne gennemfører forskning, som kan understøtte forvaltningsopgaver i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ligeledes har rammeaftalerne til formål at sikre, at universiteterne har viden og kompetencer til at levere rådgivning inden for fagområderne.

Til rammeaftalerne vedlægges der ydelsesaftaler, som beskriver universiteternes fagområder inden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Hver ydelsesaftale omfatter derfor en række indsatsområder, inden for hvilke universiteterne forventes at levere leverancer til ministeriet.

Rammeaftalerne er fireårige, men forhandles dog hvert år med henblik på at foretage eventuelle justeringer, som er forårsaget af udviklinger i løbet af året.

Find aftalerne her:


Senest opdateret 06-03-2024