Gamle aftaler med AU

Gamle aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet (AU)


Aftaler 2023


Aftaler 2022

 


Aftaler 2021


Aftaler 2020


Aftaler 2019


Aftaler 2018  


Aftaler 2017


Aftale 2016

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rammeaftale med Aarhus Universitet DCA 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter den tidligere aftale  mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet).

Bilag 1A: Indikativ fordeling på tema- og indsatsområder
Bilag 1B: Temaområder og indsatser
Bilag 2: Konkrete opgaver for 2016
Bilag 3: Rapporteringskrav og organisering af samarbejdet
Bilag 4: Den gode bestilling
Bilag 5: Den gode proces

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rammeaftale med Aarhus Universitet DCE 2016 - 2019
(Denne aftale erstatter den tidligere aftale  mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet).

Bilag til  Rammeaftalen 2016-2019


Aftaler 2015

Fødevareministeriets aftale med Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 2015-2018 

Bilag 1A: Indikativ fordeling af FVM-bevilling på tema- og indsatsområder 
Bilag 1B: Temaområder og indsatser
Bilag 2: Konkrete opgaver 
Bilag 3: Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen 
Bilag 4: Den gode bestilling
Bilag 5: Den gode proces 

Miljøministeriets rammeaftale med Aarhus Universitet DCE  2015-2018


Senest opdateret 06-03-2024