Erhvervsfiskeri og akvakultur

Det danske erhvervsfiskeri finder primært sted i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i Østersøen. Der er omkring 1.200 aktive fiskefartøjer i Danmark fordelt på store, mellemstore og små fartøjer. Erhvervsfiskeriet er underlagt en langt række både EU- og nationale regler, der bl.a. har til formål at sikre, at de vedtagne kvoter ikke overskrides, at der ikke sker ulovligt udsmid af fisk, og at de nationale fiskerimuligheder ikke koncentreres på for få hænder.

I Danmark er der også en lang tradition for akvakultur. Akvakultursektorens opdrættere producerer alt fra fiskeæg og fisk til muslinger og tang. Hertil kommer en større følgeindustri blandt andet med produktion af fiskefoder og teknologi til rensning af vand i landbaserede anlæg til fiskeopdræt. Akvakulturproduktionen domineres af ørred og laks, men også blåmuslinger og ål bliver produceret på danske akvakulturanlæg.