Kontrol og kvoter

Fiskeriet bliver reguleret gennem både EU-regler og nationale regler - herunder fiskeriloven. Formålet er at bevare fiskeriet på et bæredygtigt grundlag, så det kan fortsætte ud i fremtiden. 

Hvert år fastsættes der maksimale tilladte fangstmængder (TAC) og kvoter for en række bestande.

Ud over fastsættelse af kvoter kan EU gennemføre genopretningsplaner, der regulerer fiskeriindsatsen med et loft over, hvor mange dage et fartøj må være på havet og fiske. Fiskeriet reguleres også med lukkede områder og/eller perioder, mindstemål for netmaskestørrelser, mindstestørrelse for fisk m.m.
  
Fiskerikapaciteten i form af motorkraft og Bruttoton bliver ligeledes reguleret med henblik på at sikre balance mellem fiskerimuligheder og fangstkapacitet.
 
Fiskeriet bliver kontrolleret af Fiskeristyrelsens inspektorater og skibe. Kontrollen sker om bord i fartøjerne til søs og i havnene, i forbindelse med landingen, på fiskeriauktioner og samlecentraler og hos den første køber af fisken efter landing.

Kontakt

Fiskeristyrelsen
Fiskerikontrolkontoret
Tlf.: 72 18 56 00
E-mail: mail@fiskeristyrelsen.dk