Omsættelige kvoter

I Danmark er langt størstedelen af fiskekvoterne omsættelige. Det vil sige, at fiskerne kan handle kvoteandele med hinanden. Fartøjer med kvoteandele får hvert år tildelt en mængde af Danmarks kvote, svarende til den andel af kvoten, som de råder over.

De omsættelige kvoteandele er fordelt som henholdsvis Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK), eller som Fartøjskvoteandele (FKA). Forskellen på IOK og FKA er primært at de regulerer forskellige typer af fisk. IOK regulerer industrifisk til fiskemel og fiskeolie, såsom tobis, samt pelagiske fisk, som lever i store stimer, såsom sild og makrel. FKA regulerer demersale arter, som lever tæt på havbunden, f.eks. rødspætter og torsk.

Herunder fremgår det hvilke arter, der er reguleret med henholdsvis IOK og FKA.

IOK-arter

 • Sild
 • Makrel
 • Hestemakrel
 • Blåhvilling
 • Sperling
 • Tobis
 • Brisling
 • Havgalt

FKA-arter

 • Torsk
 • Laks
 • Rødspætte
 • Rejer
 • Jomfruhummer
 • Kuller
 • Pighvar
 • Slethvar
 • Mørksej
 • Tunge
 • Kulmule
 • Havtaske

Tidslinje for omsættelige kvoter

  Tidslinje for omsættelige kvoter

 • 2001: IOK bliver politisk besluttet.
 • 2003: IOK indføres for sild.
 • 2005: FKA bliver politisk besluttet i oktober.
 • 2006: IOK indføres for makrel. Samtidig indføres kvotelofter på makrel og sild.
 • 2007: FKA indføres (for de fleste konsumarter).
 • 2008: IOK indføres for industrifisk.
 • 2009: Der indføres en regel om, at der max må være 10% af de samlede IOK-kvoter på et fartøj.
 • 2012: Der indføres FKA og IOK-lofter både på person og fartøjsniveau og der gives dispensationer til dem, der er over loftet. Og den såkaldte krydsregel indføres.
 • 2014: Der indføres en regel om at en person max kan eje 10% af de samlede IOK-kvoter.
 • 2016: Der indføres lofter for resterende FKA-arter.
 • 2017: Der indføres en regel om at en fisker ikke må have bestemmende indflydelse over for andre fiskeres kvoter.