Aktindsigt i departementet

Ønsker du at anmode om aktindsigt hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, kan du sende en anmodning til aktindsigt@fvm.dk.
 
Ministeriet bestræber sig i hvert enkelt tilfælde på at behandle en anmodning om aktindsigt inden for de frister, der følger af offentlighedsloven og miljøoplysningsloven. Kan ministeriet ikke træffe afgørelse om aktindsigt inden for 7 arbejdsdage, vil du blive orienteret om den forventede sagsbehandlingstid.

Aktindsigt i styrelserne

Ønsker du at anmode om aktindsigt hos en af ministeriets styrelser, henvises du til at rette henvendelse direkte til styrelserne.

Du finder deres kontaktoplysninger her:

Fiskeristyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Fødevarestyrelsen