Statistik for 2022

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2022.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger (antal) Indberetninger, der er realitetsbehandlet (antal) Afviste indberetninger (antal) Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse (antal)
0 0 0 0

Der kan ifølge den vejledende tekst til whistleblowerordningen indberettes om forhold vedrørende departementet. Ingen af de modtagne indberetninger i 2022 omhandlede forhold i departementet.