Gastronomi

Danmark skal være et globalt centrum for gastronomi. Det er visionen i den nationale Gastro 2025-plan, som blev lanceret i 2019 af den daværende regering. 

Målet med Gastro 2025 er at understøtte og styrke udviklingen af dansk gastronomi – samt Danmarks internationale styrkeposition som gastronomisk toneangivende nation.

Gastro 2025-indsatsen er knyttet til seks initiativer

1. Gastronomi-akademi
2. Sammentænkt markedsføring
3. World Food Summit - Better Food for More People
4. Culinary diplomacy
5. Eksportfremme - alliancer og forenkling
6. Gastronomisk rejsehold
7. Pulje til kulinarisk udvikling

Klik her for at læse om Gastro 2025-initiativerne.

Click here to read more about the Gastro 2025-initiatives.

Evaluering af Gastro 2025

Indsatsen med Gastro 2025 er løbet frem til 2022, og Madkulturen har udarbejdet en evaluering i 1. halvår af 2022. Evalueringen bekræfter, at Gastro 2025 har været med til at udvikle Danmarks styrkeposition – både gennem opkvalificering af fødevareprofessionelle, gastroturisme og deraf øget kendskab.

Det understreges, at Gastro 2025 har formået at adressere flere sammenhængende problematikker og skabe genklang i det danske madlandskab og samfund. Der er blevet berørt emner som restaurationsbranchens udfordringer med arbejdsmiljø, Danmark som gastro-destination, eksport og fødevarebranchens rolle i en grønne omstilling.

Evalueringen har især peget på to overordnede resultater af indsatsen: at fastholde Danmarks status som gastrodestination og sætte Danmark på verdenskortet som et gastronomisk videnssamfund.

Klik her for at læse evalueringen af Gastro 2025.

Bilag til evalueringen (bemærk stor fil).

Anbefalinger for det videre arbejde med at styrke dansk gastronomi

På baggrund af evalueringen har Madkulturen givet en række anbefalinger for et evt. videre arbejde med at styrke og løfte dansk gastronomi.

  1. Danske restauranter skal gå forrest i grønt begejstringsprojekt
  2. Bedre arbejdsmiljø og arbejdsvilkår skal sikre flere madprofessionelle
  3. En stærk mellemkategori skal sikre bedre mad til flere
  4. Lokale fødevarer skal skabe gode fortællinger og liv på landet