Strategi for madspild

Den 27. marts 2024 blev Danmarks første fokuserede madspildsstrategi lanceret.

100 millioner kartofler, 80 millioner gulerødder, 11 millioner rå æg og 26 millioner madpakker. Det er eksempler på, hvor meget mad der hvert år ender i skraldespandene i danske hjem ifølge tal fra madspildstænketanken ONE\THIRD.

I Danmark smider vi hvert år næsten 900.000 ton spiseligt mad ud, viser nye tal fra Miljøstyrelsen.

Står det til fødevareminister Jacob Jensen (V), skal den kurve knækkes. Derfor lancerer ministeren en madspildsstrategi, som er den første danske strategi, der alene er målrettet bekæmpelsen af madspild.

Klik her for at downloade Madspildsstrategien.

Strategien skal i perioden 2024-2027 skabe fundamentet for at hugge en luns af det bjerg af mad, som hvert år går til spilde. 

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger: 

I Danmark vokser bjerget af madspild dagligt. Vi spilder alt for mange madvarer, som kunne gave gjort gavn. Vi skal genfinde respekten for maden. Det vil gavne både klimaet og pengepungen. Jeg er glad for, at vi med madspildsstrategien nu får sat en klar retning for, hvordan vi får mere viden og forskning om madspild og mere oplysning til os alle sammen om, hvad vi kan gøre i det daglige for at bekæmpe madspild. Især er jeg glad for strategiens fokus på arbejdet med at fjerne regler, der gør det unødigt bøvlet for virksomheder at bidrage til kampen mod madspild eksempelvis i form af donation af overskudsmad.

Strategien er inddelt i fire arbejdsspor med 15 initiativer

Arbejdsspor A: Aktørinddragelse og fokus på regelforenkling

 • Tænketanken om forebyggelse af Madspild og Fødevaretab – ONE\THIRD – videreføres.
 • Innovationskonference
 • Arbejdsgruppe om regulatoriske barrierer for reduktion af madspild

Arbejdsspor B: Mere viden om virkemidler, effekt og reduktionspotentialer

 • Danmark mod Madspild – frivillig aftale for fødevarevirksomheder
 • Forskning: Analyse af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved konkrete virkemidler for reduktion af madspild
 • Gennemgang af historiske data og evt. fastsættelse af delmål for reduktion af madspild
 • Offentlige køkkener mod madspild
 • Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Arbejdsspor C: Oplysning og adgang til værktøjer

 • Oplysnings- og adfærdskampagne om madspild
 • Adgang til viden og værktøjer
 • Støtte til madspildsorganisationers transportudgifter
 • National madspildsdag

Arbejdsspor D: Internationalt engagement

 • Koalitionen Champions 12.3
 • Strategisk sektorsamearbejde
 • Nabotjek i EU af fødevarelovgivning