Elektronisk fakturering

Alle offentlige myndigheder i stat, amter og kommuner er forpligtet til at kunne sende og modtage regninger elektronisk.

Du finder en blanket til elektronisk fakturering på virk.dk:

Genvej til blanket til elektronisk fakturering

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris EAN nummer:

5798000880016

Sådan sender du en elektronisk faktura:

Disse oplysninger skal stå på fakturaen: 

  • EAN-lokationsnummer (Fødevareministeriets)
  • Virksomhedens CVR-nummer eller evt. SE-nummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadato
  • Betalingsoplysninger
  • Referenceperson og evt. rekvisitionsnummer

EAN-lokationsnummer
EAN-nummeret er et kundenummer eller virksomhedsnummer, der entydigt identificerer den offentlige institutioner for leverandøren.

Når ministeriet skal sende elektroniske fakturaer

Når vi skal sende elektroniske fakturaer, skal vi have følgende oplysninger:

  • EAN-lokationsnummer
  • Evt. CVR-nummer 

Bekræftelse på at virksomheden kan modtage elektronisk faktura gennem en VANS udbyder i OIO XML-format.

Hvis vi ikke har disse oplysninger, kan vi ikke sende fakturaen elektronisk. Vi vil derfor sende den på papir.