I Nationens Tjeneste

Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvordan et ministerium gør nytte for samfundet. I serien 'I Nationens Tjeneste' giver medarbejdere fra styrelser og departement indblik i nogle af de områder, de arbejder med og er optagede af hver dag, og som de på forskellig vis har et medansvar for.

Besvarer 250 opkald om dagen

Jesper Mark Pedersen, kunderådgiver i Fødevarestyrelsen – om sit arbejde med at besvare spørgsmål til Fødevarestyrelsen.

Forberedelse til landbrugsforhandlinger

Lukas Ringvad Friederich, fuldmægtig i Landbrugssekretariatet i departementet – om at sit arbejde med at koordinere et landbrugsudspil.

Når dyresygdomme er en trussel

Francisco Fernando Calvo Artavia, dyrlæge i Fødevarestyrelsens Center for Dyresundhed – om sit arbejde med at spore og forklare trusler fra dyresygdomme til de øverste beslutningstagere.

Projektleder på pilotprojekt om multifunktionel jordfordeling

Sanne Lisby Eriksen, projektleder på Landbrugsstyrelsens pilotprojekt for multifunktionel jordfordeling – om at inspirere og motivere til fremtidens jordfordeling.

Fiskerikontrollør i Fiskeristyrelsens regionale kontrol

Morten Skøtt Dethlefsen, fiskerikontrollør i Fiskeristyrelsens regionale kontrol i Kolding - om sit arbejde med en hverdag til vands og til lands.

Tovholder på projekt præcisionslandbrug

Lars Ole Hansen, teamleder i departementets kontor for Landbrug – om sit arbejde med at benytte droner, satellitbilleder og GPS til at udvikle præcisionslandbrug.

Bæredygtig fødevareproduktion i Columbia

Anna-Elisabeth Larsen, fuldmægtig i Fødevarestyrelsen - om sit arbejde med at skabe sikre og bæredygtige fødevarer i Colombias hastigt voksende svineproduktion.

Økologikontrol for at hjælpe økologerne - og forbrugerne

Marianne Christensen, jordbrugskontrollør i Landbrugsstyrelsen - om sit arbejde som økologikontrollør og at hjælpe både økologer og forbrugere, så de faktisk får økologi for pengene.

Statskonsulent i Beijing

Marie Louise Flach de Neergaard, statskonsulent i Beijing - om sit arbejde med at styrke samarbejdet med Kina inden for miljø, fødevarer og landbrug.

Grænsedyrelæge i lufthavnen

Sørine Quaade Møller, ledende grænsedyrelæge i Københavns Lufthavn og Frihavn – om sit arbejde for at kæmpe for dyrenes rettigheder på tværs af landegrænser.

Bekæmpelse af ulovligt fiskeri

Sanne Thorn Jensen, dyrlæge i Fødevarestyrelsen - om sit arbejde med at omsætte EU-lovgivning til praksis og dele viden med andre medlemslande.

Fugleinfluenza og det veterinære beredskab

Tania Rubin, dyrlæge i Fødevarestyrelsen – om at arbejde for bedre dyrevelfærd og sikre dansk eksport under udbrud af fugleinfluenza.

Det nye Tast Selv - nyt digitalt selvbetjeningssystem

Steen Hertzum Kirchhoff, projektleder på Landbrugsstyrelsens nye Tast selv - om at gøre digital selvbetjening nemt og enkelt.

Brexit: Ny veterinær grænsekontrol i Esbjerg Havn

Jens Knudsen, dyrlæge i Fødevarestyrelsen - om sit arbejde for at sikre fødevaresikkerhed og dyresundhed i EU.

Hjælpe kunderne bedst muligt i kundetelefonen

Louise Kolmos Køpke, kontorfuldmægtig i Landbrugsstyrelsens Kundecenter – om sit arbejde for at hjælpe Landbrugsstyrelsens kunder med at søge og indberette korrekt, så pengene kan komme ud at skabe en effekt i marken og stalden.