Forvaltning af fiskeriet

Iben Wiene Rathje, fuldmægtig i Fiskeri i departementet - om sit arbejde med at finde bæredygtige løsninger for fiskeriet.

Jeg er vild med fiskeriet og vild med fiskerne. Det er jo et ganske specielt univers. Jeg er taknemmelig for, at jeg i mit liv har fået lov til at være så tæt på naturen og et erhverv, som er fyldt af spænding på mange måder. Jeg har brugt meget tid sammen med fiskere, og det har givet mig en grundig forståelse af den verden, vi regulerer. Nu har jeg som ny embedsperson fået mulighed for at kigge ind i det univers, som jeg kender så godt, og analysere det på en mere distanceret måde.

Jeg kigger gennem de politiske og løsningsorienterede briller – gennem ministerens briller – for at finde løsninger på de problemstillinger og udfordringer, der er i forhold til både naturen og erhvervet. Målet er at det skal komme til at fungere bedst muligt.

Lige inden jeg startede som embedsperson, arbejdede jeg i WWF og i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri. Her samarbejdede jeg med fiskere, miljøorganisationer og ministeriet om at etablere en ny mærkningsordning for fisk. Det var et ønske fra alles side og ramte samtidig ned i en vigtig dagsorden, hvor forbrugere er blevet mere optagede af naturen og det grønne.

Mærket ’Naturskånsom’, som passer på fiskebestande og havmiljø, er netop blevet lanceret som et statskontrolleret mærke. Og det har været vildt interessant, at være med hele vejen fra lobbyist til bekendtgørelse med kurser og krav – og nu en landsdækkende kampagne. 

Lige nu har jeg en opgave med at revidere Reguleringsbekendtgørelsen for Fiskeri. Det er et projekt, hvor vi skal omstrukturere 186 paragraffer og dertilhørende bilag for at få ryddet op i det hele. Her på kontoret joker vi med, at bekendtgørelsen har sit helt eget liv, fordi den er så knopskudt og ingen rigtigt har et overblik over indholdet. Men det er en vigtig opgave, så det er rigtig godt at arbejdet er sat i gang, så vi kan få skabt en god og gennemskuelig forvaltning af fiskeriet i hele Danmark.

God forvaltning betyder jo også at kæmpe fiskernes sag over for de andre EU-lande. I efteråret førte jeg min første forhandling med Tyskland. Her fik vi landet en aftale, der sikrer, at danske fiskere kan beholde de fladfisk, de fanger i den tyske del af Østersøen. Det er et resultat, jeg er meget glad for, da det var vigtigt for fiskerne, at der netop kom en aftale på plads. Det er en stor sejr – også som ny embedsperson. Resultaterne tæller.

Det var spændende at se, hvordan min interesse for og viden om fiskeriet skabte et interessefællesskab med min forhandlingspartner fra Tyskland, hvilket var en klar fordel i forhandlingerne. Og det er samtidig vigtigt, at begge parter i en forhandling er pragmatiske og virkelig ønsker at finde frem til en løsning – til gavn for fiskerne, fiskeriet og landene. Det gør alt sammen, at det giver mening at være i nationens tjeneste – og det er jeg stolt af.