Lug ud i lovgivningen

Regler og love er med til at udstikke retning og skabe klare rammer for, hvad og hvordan ting skal gøres. Men nogle gange kan den måde reglerne er udformet på, virke unødvendigt komplicerede i forhold til de formål, man skal opnå med reglerne.

Fødevareminister Jacob Jensen er optaget af, at reglerne på Fødevareministeriets område skal være så enkle og klare som muligt og ikke unødigt komplicerede at overholde. Han opfordrer derfor alle, der er berørt af reglerne i praksis, til at give konkrete bud på regler, som de mener, kan gøres mere enkle at overholde eller eventuelt afskaffes.

Læs pressemeddelelsen: Lug ud i lovgivningen: Fødevareminister vil gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark

Hjælp med at luge ud i reglerne

Meld en regel eller send dine bemærkninger til lugud@fvm.dk 

Alle forslag til, hvordan regler kan forenkles, vil blive behandlet og kan indgå i det videre arbejde med regelforenklingsprojektet. Fødevareministeriet udarbejder ikke individuelle svar på de forslag, der modtages, men gennemgår alle forslag og vurderer, om de skal indgå i det videre arbejde med regelforenklingsprojektet.