Lug ud i lovgivningen: Fødevareminister vil gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark

08-06-2023

Danmark er det eneste land i EU med krav om, at æg skal stå på køl i supermarkedet. Og samtidigt er der et krav om, at landbrugere skal udlægge fire pct. af deres drivhuse til natur på omdriftsarealer. Det er eksempler på regler, der undrer fødevareminister Jacob Jensen. Nu kickstarter ministeren projektet Lug ud i lovgivningen, der skal gennemgå reglerne på hele ressortområdet med den ambition at gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark.

Der er mange regler på fødevareområdet, som man skal tage hensyn til i rollen som landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark. Reglerne spiller en vigtig rolle i samfundet - f.eks. i forhold til fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljø - og de skal sikre, at den politik, Folketinget og det europæiske fælleskab i EU har vedtaget, bliver til virkelighed.

Men indimellem kan der gemme sig regler, som kan virke som unødigt bøvlede og komplekse at overholde.

Fødevareminister Jacob Jensen har nu været minister i knap et halvt år og er allerede stødt på regler, der undrer ham. Nu kickstarter ministeren projektet Lug ud i lovgivningen – et større regelforenklingsprojekt, der skal gennemgå reglerne på ressortområdet og luge ud, hvor det giver mening.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Jeg er allerede efter et halvt år i ministerstolen stødt på flere regler, der undrer mig. Danmark er f.eks. det eneste land i EU, der har krav til, at æg skal stå på køl i supermarkedet. Og så har vi et krav om, at alle landmænd skal omlægge fire pct. af deres omdriftsareal til natur, hvilket også gælder 4 pct. af deres drivhuse på arealerne. Vi har regler, der kan virke unødigt bøvlede eller spænder ben ude i virkeligheden i forhold til de formål, vi gerne vil opnå. Derfor starter jeg nu regelforenklingsprojektet Lug ud i lovgivningen, som bl.a. skal give alle muligheden for at byde ind med eksempler på regler, der virker unødigt bøvlede. Målet er klart: Det skal gøres lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark.”

Fakta

  • På området for fødevarer, landbrug og fiskeri er reglerne ofte fastlagt som fælles rammer på EU-plan, og sådan at den mere tekniske gennemførelse og udmøntning overlades til regeringen og sker via bekendtgørelser.
  • Første fase i projektet er lanceringen af postkassen lugud@fvm.dk, hvor alle, der har kendskab til regler der kan virke unødigt bøvlede i reguleringen af fødevarer, landbrug og fiskeri, kan skrive ind med eksempler.
  • Samtidig igangsætter ministeren et arbejde med en lang række interessenter på området for at få deres input til, hvor der er regler, der virker unødigt bøvlede og spænder ben.
  • Når der er skabt et overblik over, hvor de unødigt bøvlede regler gemmer sig, vil et større arbejde med at få kigget nærmere på reglerne og rydde op, gå i gang.

Eksempler på regler:

Danmark er det eneste land i EU med kølekrav for æg
Danmark er det eneste land i EU, som har krav om, at æg skal opbevares på køl. Kravet følger af national lovgivning i bekendtgørelsen om fødevarehygiejne, hvor af det fremgår, at æg skal opbevares ved maksimalt 12° C i fødevarevirksomheder i led efter primærproduktionen.

Krav om udlægning af drivhuse til natur
Alle landbrugere i EU skal udlægge fire pct. af deres omdriftsareal til eksempelvis natur. I Danmark er det besluttet, at alle landbrugere skal bidrage, hvorfor der ikke er undtagelser. Arealer i drivhuse er også kategoriseret som omdriftsareal, og landbrugere skal derfor også udlægge fire pct. af drivhuset til træer, buske eller lignende.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk