Bæredygtig fødevareproduktion i Columbia

Anna-Elisabeth Larsen, fuldmægtig i Fødevarestyrelsen - om sit arbejde med at skabe sikre og bæredygtige fødevarer i Colombias hastigt voksende svineproduktion.

Colombias svineproduktion boomer. I løbet af de sidste 10 år har colombianerne fordoblet deres forbrug af svinekød, og efterspørgslen er stigende. Vores mål er at gøre produktionen mere bæredygtig og at hjælpe småbønderne til at få del i væksten. For kan vi hæve bunden, kan vi løfte niveauet for de mange.

Som projektleder knytter jeg forbindelsen mellem vores folk hjemme i Danmark og embedsmændene i Colombia. Vi trækker på også på landbrugs- og brancheorganisationer fra begge lande, og det er min opgave at skabe et tæt samarbejde, så landbruget udvikler sig til at blive stærkere og mere bæredygtigt.

Colombia har ikke samme tradition for at dele viden, data og erfaringer, som vi har her i Danmark og samarbejdet handler i høj grad om at skabe en forståelse for vigtigheden af samarbejde mellem myndigheder og erhverv i landbrugssektoren for at kunne lykkes.

Projektet i Colombia er ét af fem projekter målrettet forskellige steder i verden, som skal støtte udviklingen af en bæredygtig fødevareproduktion. I Colombia arbejder vi med emner som salmonella, dyrevelfærd, antibiotikaresistens. Alle vigtige emner i forhold til at kunne understøtte Colombias ambition om at øge og udvikle sin fødevareproduktion i en bæredygtig retning og på sigt at kunne eksportere grisekød til andre lande.

Opgaven er stor og krævende. Og for at komme i mål skal veterinær- og fødevaremyndighederne samarbejde endnu mere end de gør i dag. Alle gode kræfter, både offentlige og private skal sættes i spil for at støtte denne udvikling – også fra dansk side – og det er spændende!

For mig personligt er det et drømmejob, for jeg har altid været optaget af spændingsfeltet mellem økonomisk og politisk udvikling og hvordan det private og det offentlige partnerskab kan spille sammen om mere bæredygtighed.

Faktaboks

Fødevarestyrelsen har flere strategiske partnerskaber på tværs af landegrænser. Foruden dette projekt om produktion af svinekød i Colombia, kører Center for Internationalt Samarbejde (CIS) strategiske partnerskaber 5 andre steder i verden: Vietnam, Kina, Indonesien, Mexico og Kenya.

Bæredygtig udvikling og vækst:

Formålet med samarbejdet er at bidrage til bæredygtig udvikling med fokus på FN’s bæredygtighedsmål, styrke og udvide bilaterale relationer, og at sikre et dansk privatsektorengagementet i partnerlandet.

Samarbejde mellem myndigheder:

Det strategiske sektorsamarbejde er et myndighedssamarbejde, der mobiliserer danske myndighedskompetencer i et strategisk samarbejde med tilsvarende myndigheder i et nøje udvalgt udviklings- og vækstland.

 

Myndighedssamarbejdet med Colombia har kørt i to faser. Første fase løb fra 2016- 2018 og anden fase, der startede i juni 2018, løb til og med 2020.

Projektet er finansieret af Udenrigsministeriet.