Fiskeriloven

Fiskeriloven udgør den samlede ramme for regulering af både saltvands- og ferskvandsfiskeri, som dækker både erhvervs- og rekreativt fiskeri.

Fiskeriloven og de bekendtgørelser, som udstedes med hjemmel i fiskeriloven med henblik på regulering af fiskeriet, skal:

  • sikre beskyttelse og ophjælpning af levende ressourcer i salt- og ferskvand
  • sikre beskyttelse af andet dyre- og planteliv
  • sikre et bæredygtigt grundlag for erhvervsmæssigt fiskeri og dertil knyttede erhverv
  • sikre muligheden for rekreativt fiskeri.

I medfør af fiskeriloven fastsættes der endvidere regler eller træffes bestemmelser med henblik på opfyldelse af Den Europæiske Unions forordninger, direktiver og beslutninger på fiskeriets område.