Landingsforpligtelsen

Landingsforpligtelsen indebærer, at alle kvoterede fiskearter, der fanges i erhvervsfiskeriet, skal bringes i land. Landingsforpligtelsen blev indført med vedtagelsen af reformen af den fælles fiskeripolitik i 2013. Hensigten med landingsforpligtelsen var at opnå en bedre udnyttelse af havets fiskeressourcer og at undgå uhensigtsmæssigt spild.

Landingsforpligtelsen er blevet indført gradvist, og fra 2019 er alle fiskearter, som har kvoter, omfattet.

Der er vedtaget en række undtagelser fra landingsforpligtelsen. De afspejler for eksempel, at nogle fiskearter har en høj overlevelse i bestemte fiskerier, dvs. at en stor del af fiskene kan overleve at blive taget om bord på et fiskefartøj og sat ud i havet igen.