Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)

EU's IUU-forordning skal forebygge, afværge og standse illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Forordningen trådte i kraft den 1. januar 2010. IUU-forordningen gælder for al import og landinger af fisk og fiskevarer fra tredjelande og al reeksport til tredjelande.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999

Læs mere rådsforordningen her.

Læs mere gennemførelsesbestemmelserne her.

CATCH (IT-system til IUU-kontrol)

Vær opmærksom på, at IUU-forordningen 1005/2008 er ændret, så det fra januar 2026 bliver obligatorisk for alle EU-lande at anvende CATCH i forbindelse med IUU-kontrol.

Klik her for at læse mere om CATCH på EU-Kommissionens hjemmeside om illegalt fiskeri (DG Mare).

Relateret indhold

Kontakt

Kontaktoplysninger til IUU kontrollen: foedevarestyrelsen.dk

Fiskeristyrelsen: iuu@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter: Tlf. 7218 5608