Akvakultur

Mange fisk kommer fra fiskeopdræt.

Fiskebestandene i havene er under pres. En stor del af de fisk, vi skal spise i fremtiden, må derfor komme fra fiskeopdræt (akvakultur). I 2022 producerede dansk akvakultur ca. 48.700 tons fisk og skaldyr.

Strategi for en Bæredygtig Akvakultursektor

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udarbejdet Strategi for en Bæredygtig Akvakultursektor 2021-2027. Målet for strategien er, at den danske akvakultursektor skal fortsætte den bæredygtige vækst i produktionen. Fokus på miljøforbedrende løsninger skal reducere sektorens miljøpåvirkning pr. produceret enhed kombineret med mindre klimapåvirkning.

Læs mere om Strategien for en Bæredygtig Akvakultursektor 2021-2027.

Tilskud

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri giver tilskud til akvakulturen gennem Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet. Med de forskellige tilskudsordninger er der sat fokus på at understøtte og fremme en bæredygtig akvakulturproduktion i Danmark.

Læs mere om tilskud på Fiskeristyrelsens hjemmeside.