Strategi for lystfiskeri

Danmark fik i 2018 en Strategi for Lystfiskeri, som bidrager til at gøre lyst- og fritidsfiskeriet tilgængeligt for flere, og tiltrække endnu flere lystfiskerturister til Dannmark. Der blev i 2018 afsat 32 mio. kr. til indsatserne under strategien. Der er ad flere omgange tilført yderligere midler til strategiens indsatser på i alt 7 mio. kr.

Strategien indeholder fem elementer:

  • Et nationalt Center for Kyst- og Lystfiskerturisme.
  • En digital platform, som en samlet indgang til lystfiskeriet i Danmark, uanset fiskerens niveau og nationalitet.
  • En brandingstrategi til brug for landets kommuner og turistdestinationer.
  • Målrettet markedsføring af Danmark som lystfiskerdestination til både danskere og udlændinge.
  • Understøttelse af frivillige indsatser i forbindelse med udvikling af lystfiskeriet.

De enkelte elementer i strategien forankres i det kommende nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, der etableres i Assens Kommune. 

Klik her for at læse Strategi for Lystfiskeri.