Gamle aftaler med KU

Gamle aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Københavns Universitet (KU)


Aftaler 2022


Aftaler 2021


Aftaler 2020


Aftaler 2019


Aftaler 2018


Aftaler 2017


Aftaler 2016

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris aftale med KU, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter den tidligere aftale  mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet) 

Miljø og Fødevareministeriets aftale med KU, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 


Aftale 2015

Aftale mellem Fødevareministeriet og KU, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi


Senest opdateret 07-03-2024