FAO

FN´s fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) monitorerer og analyserer den globale fødevare- og landbrugsproduktion og relaterede emner som for eksempel de globale fødevarepriser.

Det overordnet formål med FAO´s arbejde er at gøre de globale fødevaresystemer mere bæredygtige for at indfri FN´s verdensmål.

Gennem blandt andet teknisk støtte, forskning og uddannelse samarbejder FAO med lande og udviklingsagenturer om at sikre bedre effektivitet i produktion og distribution af fødevarer og landbrugsprodukter for at forbedre levevilkårene for landbefolkningerne, hæve ernæringsniveauet og udrydde global sult.   

Kontakt

EU og internationalt

E-mail: eui@fvm.dk