World Trade Organization

Handelsregler fastlagt i Verdenshandelsorganisationen (WTO) og i EU’s bilaterale handelsaftaler sætter rammen for danske virksomheders handel med lande uden for EU. 

WTO´s principper om ligebehandling og ikke-diskrimination spiller en stor rolle for danske eksportvirksomheders konkurrenceevne på verdensplan. EU’s bilaterale og regionale handelsaftaler har stor betydning for at mindske toldsatser og handelshindringer for markederne uden for EU. Inden for EU sikrer det indre marked ensartede konkurrencevilkår. Den danske handelspolitik er tæt forbundet med EU-systemet og det multilaterale handelssystem med WTO i centrum.

Kontakt

EU og internationalt

E-mail: eui@fvm.dk