Eksportfremme

Fødevareklyngen udgør en af Danmarks vigtigste eksportsektorer. Den danske fødevareklynge producerer og eksporterer fødevarer, landbrugsvarer og fiskevarer af høj kvalitet og med et relativt lavt klimaaftryk. Eksporten bidrager i høj grad til den danske økonomi og skaber arbejdspladser og vækst i hele landet. 

Den danske fødevareklynge afsætter sine produkter på markeder i hele verden. Det er afgørende, at virksomhederne fleksibelt kan afsætte sine varer på de markeder, hvor der er efterspørgsel og købekraft. Fødevareministeriets løbende forhandlinger med tredjelande er afgørende for, at fastholde og udvide danske virksomheders adgang til eksportmarkederne. 

Derudover understøtter Fødevareministeriet den fortsatte udvikling af fødevareeksporten, bl.a. gennem officielle erhvervsfremstød, delegationsbesøg og messedeltagelse i tæt samarbejde med fødevareklyngens aktører.

Kontakt

EU og internationalt

E-mail: eui@fvm.dk