Udvikling af landbrugspolitikken

Landbrugspolitikken har gennemgået en stor udvikling, siden den startede i 1962. Fokus var dengang at undgå knaphed af fødevarer og sikre stabile og rimelige priser.

De sidste 20 år har EU gennemført store reformer med fokus på at gøre landbrugspolitikken mere styret af, hvad markedet efterspørger. Landbrugsstøtten er gået fra at være støtte for at producere bestemte produkter til at være en indkomststøtte, som er uafhængig af, hvad landbrugerne producerer. 

Der er samtidigt kommet et større fokus på miljø, klima, udvikling, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.  

Kontakt

EU og internationalt

eui@fvm.dk