Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel blev med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug fra den 4. oktober 2021 relanceret.

Opgaven for panelet er at udarbejde anbefalinger til regeringen om udvikling af bioøkonomi i Danmark. Anbefalingerne skal understøtte samfundsøkonomien og hjælpe med at prioritere mellem hensyn som økonomi, beskæftigelse, miljø, natur, biodiversitet og klima.                           

Bioøkonomi er bl.a. produktion af vedvarende biologiske ressourcer, raffinering af råvarer til produkter som f.eks. fødevarer, foder, biomaterialer og bioenergi. Og målet er, at Danmark bliver et vækstcenter inden for dette område i forhold til viden, teknologi og produktion. 

Panelet skal beskrive konkrete tiltag, der kan bidrage til den grønne omstilling med fokus på værdikæderne inden for erhverv og eksport. De tiltag, der kan føre til snarlig kommercialisering og eksport, har højeste prioritet.

Klik her for at læse Kommissorium for Det Nationale Bioøkonomipanel.

 

Nuværende sammensætning af Det Nationale Bioøkonomipanel

Asbjørn Børsting, direktør, DAKOFO (formand)

Andreas de Neergaard, prodekan og professor, SCIENCE, KU

Mette Lübeck, lektor for Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU

Irini Angelidaki, professor, Institut for Kemiteknik, DTU

Bjarke Bak Christensen, sektionsleder af Fødevareinstituttet, DTU

Anne Lerche, sekretariatschef, Dansk Erhverv

Uffe Jørgensen, leder for Center for Cirkulær Bioøkonomi, AU

Katrine Lindegaard, konsulent, 3F

Carsten Rahbek, professor, Center for Makroøkologi, KU

Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Martin Dam Wied, afdelingschef, Green Power Denmark

Louise Bünemann, fagleder for EU Miljøpolitik, Dansk Industri

Kim Grøn Knudsen, chief Strategy & Innovation Officer, Haldor Topsøe

Anders Frandsen, direktør, Dansk Skovforening

Lars Visbech Sørensen, direktør, Food & Bio Cluster Denmark

Katherine Richardson, professor, KU

Henrik Jørgen Andersen, senior Executive R&D Advisor, Arla Foods Ingredients

Anne Maria Hansen, innovationsdirektør, Teknologisk Institut

Lene Lange, direktør, LLa-Bio-Economy

Mads Sejersen Vinther, fagpolitisk chef, Økologisk Landsforening

Henrik Wenzel, professor, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet